לוגיה

לוגיה הוא אחד משלושת סוגי פירות השטן. הוא מאופיין על ידי נתינה למשתמש שלו את היכולת להפוך לאלמנט טבעי או לתופעת טבע, מה שהופך אותם לבלתי מוחשיים אפילו במקרה של כוח מוצק כמו קרח, אבל לא במקרה של משהו מופשט כמו החושך. פירות לוגיה נחשבים לחזקים ביותר, כמו גם הנדירים ביותר מסוגי פירות השטן (חוץ מהזואן האגדיים).

  • פרט לאנל, כל משתמש לוגיה בסדרה שנחשף לפני הטיימסקיפ היה נוכח במהלך קרב מארינפורד.
  • המילה “לוגיה” היא מילה יוונית שמתורגמת בערך כמו אלמנט של הטבע או בן אדם עם כוח; תמיד עם יכולת הרסנית.
  • טרבול מנצל את כוח פרי השטן שלו כדי ליצור מעיל שגורם לאויביו לשגות ולחשוב שהוא משתמש לוגיה.

פירות השטן שעליהם יש סיקור באתר (לפי סדר הופעה):

Moku Moku no Mi

Suna Suna no Mi

Mera Mera no Mi

Goro Goro no Mi

Hie Hie no Mi

Yami Yami no Mi

Pika Pika no Mi

Magu Magu no Mi

Numa Numa no Mi

Gasu Gasu no Mi

Yuki Yuki no Mi